De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) is een vzw die meer dan 100 jaar geleden werd opgericht. Als animatie- en kenniscentrum staat de KBBM ten dienste van het bos en de bosbouwers.

Visie 

Wij zijn een vereniging die ijvert voor de promotie, ontwikkeling en bescherming van het bos, en voor een verantwoord beheer ervan.
Onze leden - eigenaars, beheerders, actoren en bosliefhebbers - werken allen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen. Daartoe bieden wij onze leden en de gemeenschap aangepaste diensten aan die steunen op onze terreinkennis en knowhow.

De  Waarden

KNOWHOW
De KBBM kan rekenen op een reeks vaardigheden om elk van haar doelstellingen waar te maken.
Daartoe beschikt zij over een team dat dicht bij het terrein staat, dat constant wordt opgeleid, dat zin heeft voor initiatief en openstaat voor vernieuwing. Op die manier kan de KBBM een doeltreffende en hoogstaande dienstverlening aanbieden.

VERTROUWEN
De KBBM biedt aan haar leden en aan de gemeenschap diensten aan in alle transparantie en onpartijdigheid.
Zij waarborgt de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, wat essentieel is voor een goede vertrouwensrelatie.

GEZELLIGHEID
Bij haar activiteiten hecht de KBBM veel belang aan het delen van ervaring. Zij organiseert partnerships met de gesprekspartners uit haar activiteitensector.
Dit verloopt in een geest van openheid en beschikbaarheid van ons team, dat nuttige en vlot toegankelijke hulpmiddelen ter beschikking stelt.

DUURZAAMHEID
Al meer dan een eeuw zet de KBBM zich in voor het bos en de bosbouwers van vandaag en morgen.
Zij promoot een duurzaam bosbeheer: economisch rendabel, milieuvriendelijk en sociaal verantwoord, ten dienste van Mens en Natuur.

Haar opdrachten

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij heeft als doel het bos en de boswachters bekendheid te geven en op te waarderen. Zij verbindt zich ertoe de kwaliteit van de bosbouw te bevorderen en onderricht haar leden over de concrete toepassingen van de bosbouwwetenschap. Haar werking omvat alle aspecten van de bostechniek en de verspreiding ervan. In dat verband besteedt de KBBM bijzondere aandacht aan thema's zoals de klimaatverandering, de rol van het bos als koolstofput, de opmars van hout als energiebron, maar ook de veranderingen in de door de maatschappij gevraagde ecologische en maatschappelijke functies.

Daarnaast wil zij het ontmoetingspunt zijn tussen de bosbouwadministraties, de academische kringen, de houtketen en de private en openbare boseigenaars, om gedachtewisselingen, samenwerkingsverbanden, partnerships,... te stimuleren.

Daartoe telt zij onder haar leden of binnen haar Raad van bestuur, leden van de bosbouwadministraties (DNF, ANB, BIM), wetenschappers, professoren, studenten, eigenaars, natuuronderzoekers, spelers van de bosbouw: kwekers, beheerders, uitbaters, experts, coöperaties, enz.

De KBBM telt 2.600 leden.

Activiteitenverslag 2018